ebookman foto
SPY-MAXIM

Magazyn branżowy wydawany przez Inwitech ltd z siedzibą w Gdyni (projekt zakończony). Wszelkie prawa związane z tym tytułem należą do ww. firmy. Mojego autorstwa są: opracowanie layoutu magazynu, projekt logotypu, łamanie/skład oraz przygotowanie do druku. Prezentacja ma wyłącznie charakter poglądowy.