ebookman foto
GŁOS KUTNOWSKIEGO SLD

Bezpłatna gazeta typu custom publishing (jednorazowy projekt wyborczy). Projekt wykonany w ramach umowy o pracę dla firmy IMEDIA SC. Wszelkie prawa związane z tym projektem należą do zleceniodawcy tj. Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kutnie. Mojego autorstwa są: opracowanie layoutu gazety, łamanie/skład oraz przygotowanie do druku. Prezentacja ma wyłącznie charakter poglądowy.