ebookman foto
WARSZAWA CENTRALNA

Bezpłatna gazeta typu custom publishing (jednorazowy projekt wyborczy). Wszelkie prawa związane z tym projektem należą do zleceniodawcy tj. Nowa Prawica. Mojego autorstwa są: opracowanie layoutu gazety, łamanie/skład oraz przygotowanie do druku. Prezentacja ma wyłącznie charakter poglądowy.