ebookman foto
MAGAZYN BIZNESU

Bezpłatny dodatek do kutnowskiego "Magazynu KCI". Projekt wykonany w ramach umowy o pracę dla firmy IMEDIA SC. Wszelkie prawa związane z tym projektem należą do zleceniodawcy tj. ARRK Kutno. Mojego autorstwa są: opracowanie layoutu gazety, łamanie/skład oraz przygotowanie do druku. Prezentacja ma wyłącznie charakter poglądowy.