ebookman foto
TAK SIĘ ZMIENIA GMINA KUTNO

Bezpłatna gazeta typu custom publishing (jednorazowy projekt wyborczy). Projekt wykonany w ramach umowy o pracę dla firmy IMEDIA SC. Wszelkie prawa związane z tym projektem należą do zleceniodawcy tj. Urzędu Gminy Kutno. Mojego autorstwa są: opracowanie layoutu gazety, łamanie/skład oraz przygotowanie do druku. Prezentacja ma wyłącznie charakter poglądowy.