ebookman foto
CHOCIANÓW.COM.PL

Gazeta lokalna promująca portal Chocianow.com.pl. Wszelkie prawa związane z tym tytułem należą do zleceniodawcy. Mojego autorstwa są: opracowanie layoutu gazety, łamanie/skład oraz przygotowanie do druku. Prezentacja ma wyłącznie charakter poglądowy.